Kontakt:
Anna Rosíková
email: rosikova@obemail.com
telefón: 0918111167