Kontakt:
Stanislava Skladaná
email: stanka323@obemail.com
telefón: 421907189360